?

Log in

No account? Create an account

в попу ли | аванти

загадство им. sirinа

лентяй в манишке.

ЛЕЖАБОКА от fiviolа.

метки да редки:

Комментарии

( 2 высказывания — высказаться )
fiviol
27 ноя, 2009 11:22 (UTC)
Лежабока
kachur_donald
27 ноя, 2009 11:22 (UTC)
вот именно :)
( 2 высказывания — высказаться )

фас

kachur_donald
качурдоналд
Сайт

На странице

Комментарии

Разработано LiveJournal.com
Дизайн chasethestars